Ծառայությունների գնացուցակ

Վիրահատական ծառայություններ

1
Վիրահատություններ ստամոքսի և 12 մատնյա աղու վրա

300000

2
Վիրահատություններ լեղապարկի, լյարդի ,փայծախի և լեղուղիների վրա

250000

3
Դիագնոստիկ լապարատոմիա

150000

4
Վահանագեղձի վիրահատություն

200000

5
Ճողվածքահատում

160000

6
Ճողվածքահատում սինթեթիկ ցանցի տեղադրումով

200000

7
Ապէնդեկտոմիա (որդանման ելունի հեռացում)

170000

8
Ուղիղ աղիքի խուղակների հեռացում

160000

9
Պոչուկի շրջանի էպիթ.ուղիների հատում

160000

10
Թութք

160000

11
Դիագնոստիկ թորակտոմիա

180000

12
Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ առանց թորակտոմիաի

90000

13
Կրծքագեղձի բարորակ նորագոյացությունների վիրահատություններ

130000

14
Կրիպտոխիզմ

170000

15
Արտաքին սեռական օրգանների վիրահատություններ`(վարիկոցելէկտոմիա,հիդրոցելէկտոմիա, օրխոֆոնիկուլէկտոմիա,էպիդիդմէկտոմիա,ամորձապարկի կիստաների հեռացում,առնանդամի ամպուտացիա,էմասկուլյացիա,ամորձու և ամորձու թաղանթների վնասվածքներ,ֆուրնյեյի գանգրենա)

170000

16
Տոնզիլէկտոմիա

90000

17
Վիրահատական փոքր միջամտություններ տեղային անզգայացումով

55000

18
Վիրահատական փոքր միջամտոիթյուններ ընդհանուր անզգայացումով

90000

19
Որովայնի և կրծքավանդակի պունկցիաներ

20000

20
Վենէկտոմիա մեկ վերջույթ

250000

21
Վենէկտոմիա երկու վերջույթ

350000

Թերապևտիկ ծառայություններ

1
Բրոնխիտ

160000

2
Թոքաբորբ

160000

3
Բրոնխիալ ասթմա

160000

4
Սրտի քրոնիկ իշեմիկ հիվանդություն

180000

5
Պլևրիտ

160000

6
Ռևմատիզմ

160000

7
Շաքարային դիաբետ

170000

8
Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ (կռոնի հիվանդություն)

160000

9
Սուր և խրոնիկական գաստրիտներ

150000

10
Ստամոքսի և 12 մատնյա խոցային հիվանդություններ

180000

11
Լյարդի ցիրոզ

170000

12
Սրտամկանի սուր ինֆարկտ

180000

13
Քրոնիկ սիրտ- անոթային հիվանդություններ

160000

14
Քրոնիկ սիրտ- անոթային հիվանդություններ

210000

Նեֆրոլոգիական ծառայություններ

1
Խրոնիկական պիելոնեֆրիտ

180000

2
Գլոմերուլոնեֆրիտ

180000

3
Խրոնիկ երիկամային անբավարարություն

180000

Նյարդաբանական ծառայություն

1
Զարկերակային հիպերտենզիա

140000

2
Վեգետո-անոթային դիստոնիա

150000

3
Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդություններ

200000

4
Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդություններ

150000

5
Ինսուլտ

250000

Վնասվածքաբանական ծառայություններ

1
Կոնսերվատիվ բուժում

150000

2
Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում

110000

3
Ոսկրերի բաց և փակ կոտրվածքների օստեօսինթեզ

250000

4
Հոդախախտեր,կապանների պոկվածք,հեմարթրոզներ,թարախային արթրոզներ

160000

5
Վերջույթների վնասվածքներ,ջլերի և պերիֆերիկ ներվերի վնասվածքներ

170000

Գինեկոլոգիական ծառայություններ

1
Արգանդի էքստիրպացիա հավելումների հետ միասին

250000

2
Արգանդի էքստիրպացիա առանց հավելումների

230000

3
Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա հավելուների հետ միասին

200000

4
Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա առանց հավելուների

250000

5
Հավելուների կիստայի հեռացում

200000

6
Բարթոլինյան գեղձի վիրահատություն

80000

7
Հղիության արհեստական ընդհատում

25000

8
Ոչ վիրահատական գինեկոլոգիա

100000

9
Նորմալ ընթացքով, առանց ռիսկի հղիների/ծննդաբերների ծննդալուծման հետ կապված բժշկական օգնություն և սպասարկում /այլ վարչական տարածքից/ 01.05.2013թ-ից

107000

10
Հղիների նախածննդյան հսկողություն /այլ վարչական տարածքից/ 01.05.2013թ-ից

30000

*թերապևտիկ և կոնսերվատիվ բուժումների համար սահմանել բուժման օրական գինը` 15000 դրամ:
*ցերեկային ստացիոնարում բուժման օրական գինը` 10000 դրամ, եթե դեղորաքը հիվանդի կողմից է 5000 դրամ:

Վիրաբուժական ամբուլատոր բուժում

1
Աթերոմայի, գիգրոմայը, լիպոմայի հեռացում առանց ստացիոնարում   պառկելու/ամբուլատոր/
1.1
Մեկ հատը -15000դրամ  
1.2
Երկու և ավելի յուրաքանչյուրը-10000դրամ
2
Պանարիթիումի բուժում-

7000

3
Պարապրոկտիտի, պոչուկ-էպիթելային ուղիների թարախակույտի մաստիտի բուժում/կտրվածքներ առանց ստացիոնարում պառկելու

20000

4
Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում, հանգույցակարերի դնումով//կախված վերքերի մակերեսից առանց ստացիոնարում պառկելու փոքր

10000

5
Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում, հանգուցակարերի դնումով (կախված վերքերի մակերեսից) առանց ստացիոնարում պարկելու

15000

6
Վերքերի մշակում, ինֆեկցված վերքերի բուժում

15000

7
Հոդախախտերիբուժում, առանց ստացիոնարում պառկելու կախված հոդի մեծությունից/-18000 րամ ազգայացմամբ

30000

8
Կոտրվածքների բուժում
8.1
Ստիրին վերջույթների կոտրվածք առանց ստացիոնարում պառկելու/գիպսային ֆիքսացիա/ Սրունքոսկր ոտնաթաթ 25000դրամ, ազդրի ոսկրի կոտրվածք 35000դրամ
8.2
Վերին վերջույթների կոտրվածք, առանց ստաց. պառկելու/գիպսային ֆիքսացիա —20000դրամ
9
Այրվածքներ և ցրտահարություններ առանց ստացիոնարում պառկելու

15000

9.1
Հետագա յուրաքանչյուր վիրակապությունը արժե 1000 դրամ
10
Միզապարկի կատետերիզացիա

10000

10.1
Ֆոլիկատետր թողնելով -12000 դրամ

12000

11
Առանց ստացիոնարում պառկեցնելու 24 ժամյա ամբուլատոր հսկողություն 1 օրը

7000

12
Միջմկանային ներարկում

500

13
Ներերակային կաթիլային

1500

14
Ներերակային կաթիլային

3000

15
Տնային պայմաններում ներերակային ներարկում

1000

16
Տնային պայմաններում միջմկանային ներարկում

500

17
Տնային պայմաններում ներերակային կաթիլային

1500

18
Տնային պայմաններում ներերակային կաթիլային

3000

19
Ցերեկային ստացիոնար բուժում 1օր

5000

Ռենտգեն կաբինետի գնացուցակ

1
Ֆլյուրոգրաֆիա

2500

2
Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգենոգրաֆիա( մեկ պրոյեկցիա)

6000

3
Ողնաշարի ռենտգենոգրաֆիա

8000

4
Ոսկրների և հոդերի ռենտգենոգրաֆիա(մեկ պրոյեկցիա)

3000

5
Յուրաքանչյուր հաջորդ պրոյեկցիան

3000

6
Գանգի ոսկորների ռենտգենոգրաֆիա

8000

Ուլտրաձայնային հետազոտությունների գնացուցակ

1
Ստորին վերջույթների դուպլեքս

8000

2
Վերին վերջույթների դուպլեքս

8000

3
Վերին և ստորին վերջույթների դուպլեքս

12000

4
Որովայնի խոռոչի օրգանների հետազոտություն

6000

5
Վահանաձև գեղձի հետազոտություն

3000

6
Փոքր կոնքի օրգանների հետազոտություն/տրանսվագինալ/

5000

7
Կրծքագեղձ

3000

8
Ընդանուր-/Որովայն, փոքր կոնք, վահանաձև գեղձ

10000

Գաստրոսկոպիկ հետազոտություն

1
Գաստրոսկոպիա

15000

2
Գաստրոսկոպիա/անզգայացումով/

25000

3
Կոլոնոսկոպիա

30000

4
Կոլոնոսկոպիա/անզգայացումով/

40000

5
Պիլիպների հեռացում/ մինչև 3/

120000

6
Պիլիպները հեռագում/ մինչև 4/

160000-200000

Լաբորատոր  գործիքային  քննություններ

1
ԷԿԳ

1500

2
Արյան և մեզի ընդանուր քննություն

2000

3
Արյան բիոքիմիական քննություն

3000

4
Ճիճվակրություն

1500

5
Հեպատիտ B որոշում

2000

6
Հեպատիտ C որոշում

2000

7
Տրոպանին թեսթ

3000

8
Շաքարի որոշում գլյուկոմետրով

500

9
Շաքարի բիոքիմիական հետազոտություն

1000

10
Արյան խմբի և ռեզուսի որոշում

1000

11
Խոլեստերինի որոշում

1000

12
Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում

500

13
CRP/Ց ռեակտիվ սպիտակուցի/ որոշում

500

14
Հեմոգլոբինի որոշում

500

15
Հեմոգլոբինի որոշում

1000

16
Հեշտոցի մաքրության քսուքի հետազոտություն

3000

Ամբուլատոր — պոլիկլինիկական ծառայություններ

1
Սանիտարական գրքույկների բուժզննություն

7000

2
Արտերկիր մեկնելու առոջության ձև

10000

3
Ախտաբանական ծառայություն /դիահերձում/

15000

4
Դիակի հարդարում

25000

5
Տեղեկանքներ

5000

6
Զենքի տրամադրման տեղեկանք

10000

7
Տրանսպորտային միջոց վարելու մասին տեղեկանք

10000

Ստոմատոլոգիական կաբինետ

1
Կարիեսի բուժում

3000

2
Կարիեսի բարդություն-

4000

3
Բերանի խոռոչի սանացիա ,ատամնաքարերի հեռացում

3000

4
Պուլպիտ/յուր,ավարտված դեպքի համար

3500

5
Պերիդոնտիտ/յուր ավարտված դեպքի համար

5000

6
Պարադոնտիտ/ յուր ավարտված դեպքի համար

8000

7
Ատամի էքստրացիա/հեռացում

2000

8
Ատամի էքստրացիա/հեռացում/բարդ

3000

9
Բերանի խոռոչի փափուկ հյուսվածքների հեռացում

3000

10
Ատամի կիստայի վիրահատություն/ռադիկուլյար,ֆոլիկուլյար

3000

11
Ատամի կիստայի հեռացում ատամի պահպանմամբ

3000

12
Աբցեսի բուժում

3500

13
Լուսային պլոմբ

7000

14
Ոչ լուսային պլոմբ

3500

Ակնաբուժական ծառայություն

1
Ակնաբույժի խորհրդատվություն

5000

2
Օտար մարմնի հեռացում

5000

3
Արցունքատար ուղիների ախտորոշիչ զոնդավորում

5000

4
Ավտոռեֆրակտոմետրիա

3000

5
Առողջության մասին տեղեկանք

5000

6
Տեսադաշտի հետազոտություն
6.1
Երկու աչք

8000

6.2
Մեկ աչք

5000

7
Հարակնային ներարկում

2000

Տրանսպորտային ծառայություններ

1
Շտապ օգնության մեքենայի երթը /հիվանդի պահանջով` հիվանդի տեղափոխման կամ դիակի տեղափոխման համար`
1.1
Շտապ օգնության մեքենայի երթը /հիվանդի պահանջով` հիվանդի տեղափոխման կամ դիակի տեղափոխման համար`
1.2
Ք.Ճամբարակից դուրս 1 կմ — 350 դրամ
1.3
ք.Երևան հիվանդի տեղափոխումը — 75000 դրամ

Բժշկական   խորհրդատվություն   ստացիոնարում առանց  ԱԱՊ  բժշկի ուղեգրի

1
Վիրաբույժ

5000

2
Գինեկոլոգ

5000

3
Նեղ մասնագետներ

5000

© Chambarakbk.am . All rights reserved. Powered by MIT Web Studio.